1089. Nemojte se diviti poslu radnika dok ne vidite kakav će mu biti kraj.

ZEČEVIĆ ( IBRAHIM ) ABDULLAH - MAMBA