308. Uzvišeni Allah će slati sljedbenicima Muhameda na završetku svakog stoljeća nekoga ko će im vjeru obnavljati.

ZEČEVIĆ ( IBRAHIM ) ABDULLAH - MAMBA