Allah kaže: "Odmoli molitvu radi sjećanja i spominjanja mene."

KUBAT ( DŽEVADA ) ENES