309. Uzvišeni Allah prezire onoga koji pred svojom braćom pokazuje namršteno lice.

Pašić (hadži Hamida) Ramiz