240. Najbolja je ona hrana koju ste sami zaradili.

Pašić (hadži Hamida) Ramiz