248. Trećina patnji u grobu ispaštaće se zbog prenošenja tuđih riječi.

Mujan (rođ. Čelić) Šemsa