289. Allah kaže: "Ko bude neprijatelj mome robu koga sam ja odabrao i koji je meni blizak, ja ću tome čovjeku navijestiti rat!. "Ničim se moj rob ne može meni više približiti, nego onim čime sam ga ja zadužio." "Moj rob se meni približava još i dobrovoljnim bogoslužjem, sve dok ga ne zavolim. A kad ga ja zavolim, onda postanem sluh njegov kojim sluša, vid njegov kojim vidi, ruka njegova kojom radi i hod njegov kojim ide. Ako me nešto zamoli, daću mu, a ako zatraži moju pomoć, ja ću ga zaštititi."

Džemat Dusina

Džematu Dusina pripadaju: Lužine, Božići, Djedov Do, Hotigošće. Džemat se nalazi 13 km jugozapadno od Fojnice u pravcu Konjica. Džemat broji 160 domaćinstava i ima džamiju. Prema predanju prvi put je sagrađena u 17. stoljeću. U zaseoku Lužine džamija je srušena 1993. godine, a kilometar dalje od nje sagrađena je nova džamija kao i novi mesdžid u Božićima, koji je također srušen 1993. godine. Dosadažnji imami, hatibi i muallimi bili su: Adem ef. Salčinović, Mustafa ef. Salčinović, Alija ef. Mujagić, Ibrahim ef. Kobilica, Ragib ef. Hasić, Kasim ef. Kršić, Enver ef. Pašalić, Abdulah ef. Šemić, Izet ef. Bukvić, Edin ef. Rojo, a aktuelni imam je Mustafa ef. Huskić.

Vakufsku imovinu džemata čine: dvije džamije, mesdžid, imamska kuća, dvije gasulhane i mezarje. U džematu se redovno klanja pet dnevnih namaza, kao i džuma-namaz, a mektepska nastava se održava pet dana u sedmici.

Vakifi u džematu su: Ibrahim Fejzić(uvakufio lokaciju za harem), Fehima Fejzić (uvakufila lokaciju za harem), Vehbija i Šehida Durić (uvakufili njivu Rubenjača), Hazim Salčinović (uvakufio dio lokacije za mekteb), Ibrahim Durić, Mujo Durić, Fatima Durić, Hamdo Durić i Zineta Smaka (uvakufila njivu Diljka kao lokaciju za džamiju u Lužinama.

Džematski odbor čine: Akšamović Emir, Fejzić Haris, Fejzić Hikmet i Bukvić Avdo.

Posljednja izmjena: četvrtak, 05 oktobar 2017 20:48