306. Uzvišeni Allah daje svome predanom vjerniku razna iskušenja da bi ga očistio od svakog grijeha.

KLISURA ( ROĐ. ĆOSIĆ ) HATIDŽA