947. Ko je žurio, pogriješio je.

BUREKOVIĆ ( ROĐ. SALČINOVIĆ ) ŠEVALA