22. Želi ljudima ono što želiš sebi.

PAMIĆ ( HADŽI SALIH ) RIJAD