248. Trećina patnji u grobu ispaštaće se zbog prenošenja tuđih riječi.

SALČINOVIĆ ( ISMET ) NIHAD