22. Želi ljudima ono što želiš sebi.

SALČINOVIĆ ( ISMET ) NIHAD