22. Želi ljudima ono što želiš sebi.

MEMIJA ( ROĐ. KUČUK ) NADŽIJA