605. Šutnja je mudrost, ali je malo onih koji je praktikuju.

Bukvić (rođ. Avdibegović) Vasvija