66. Najbolji je džihad da se čovjek bori protiv svojih prohtjeva i svojih strasti.

Durić rođ. Košpo Sabiha