397. Dobročinstvo je biti lijepe naravi, a grijeh je ono što ti dušu tišti i što ti ne bi bilo drago da drugi saznaju.

Akšamović (rođ. Hakalović) Emina