240. Najbolja je ona hrana koju ste sami zaradili.

Merdžanić (rođ. Softić) Safeta