947. Ko je žurio, pogriješio je.

Huskić (Rešida) Ramiz