692. Prednost noćne molitve nad dnevnom je kao prednost tajne milostinje nad onom koja se javno daje.

Imamović (rođ. Sikirić) Saliha