248. Trećina patnji u grobu ispaštaće se zbog prenošenja tuđih riječi.

Imamović (rođ. Sikirić) Saliha