240. Najbolja je ona hrana koju ste sami zaradili.

Klisura (rođ. Brkić) Hajrija