491. Zahvaljivanje Allahu (Ocu Nebeskom) na njegovim blagodatima - garancija je za trajnost tih blagodati.

Mujalo (rođ. Rustić) Džulka