240. Najbolja je ona hrana koju ste sami zaradili.

Pidro (Mehmeda) Mustafa