947. Ko je žurio, pogriješio je.

Mujin (Omera) Nijazija