70. Među najbolja dobra djela ubraja se čuvanje jezika.

Ramljak (Latif) Ibrahim