Allah kaže: "Odmoli molitvu radi sjećanja i spominjanja mene."

Odluka o visini članarine Medžlis Fojnica