947. Ko je žurio, pogriješio je.

Čelebić (Asima) Nisvet