947. Ko je žurio, pogriješio je.

Mukača (Alija) Ibrahim