921. Pravi je borac onaj koji uspijeva savladati svoje strasti.

Hodžić (Salko) Sakib