22. Želi ljudima ono što želiš sebi.

Akšamović (rođ. Čelebić) Fatima