309. Uzvišeni Allah prezire onoga koji pred svojom braćom pokazuje namršteno lice.

Akšamović (rođ. Čelebić) Fatima