947. Ko je žurio, pogriješio je.

Sarvan (rođ.Hrvo) Emina