70. Među najbolja dobra djela ubraja se čuvanje jezika.

Jasmina (Mehmeda) Kojčin