306. Uzvišeni Allah daje svome predanom vjerniku razna iskušenja da bi ga očistio od svakog grijeha.

Salčinović (rođ. Bajraktarević) Munira