384. Bogoslužje čini Allahu kao da ga vidiš, jer ako ti njega ne vidiš, on vidi tebe.

AKIKE U NAŠIM DŽEMATIMA

Kako bi se uspješno nastavio projekat posjeta džematlijama povodom akike, glavni imam h. Edin ef. Rojo je ovih dana obišao nekoliko porodica u našim džematlma.

Obišao je porodicu Turčinović Mirnesa i Azre. Oni su dobili kćerku kojoj su dali ime Fatma. U posjetii su bili i imam u džematu Pločari Polje h. Ćamil ef. Hajdarević i mutevelija h. Ibrahim Zečević. U džematu Čaršija obišao je Polutan Jasmina i njegovu hanumu Nisvetu. Oni su dobili kćerkicu Nejru. U posjetu su išli i predsjednik džematskog odbora h. Taib Pamić te jedan od članova džematskog odbora Menso Turko.Glavni imam je sa h. Taibom također obišao i porodicu Hasanhodžić Samira i Džejne. Oni su dobili dječaka po imenu Emin. U džematu Gornja Mahala glavnom imamu su se pridružili imam u ovom džematu h. Abdulah ef. Šemić i mutevelija h. Oruč Šerif. Oni su obišli porodice Bukvić Nermina i Dženite koji su dobili djevojčicu Aminu. Također su obišli i porodicu Klisura Mustafe i Bedrije koji su dobili dječaka Amila. Obišli su i porodicu Merdžanić Almera i njegove hanume Merime. Njihov dom je bogatiji za osmijeh djevojčice Amine. Osim što je svim porodicama uručio Kur an sa posvetom i hediju od 100 KM, glavni imam je prilikom ovih posjeta govorio o važnosti čuvanja sunneta akike kod naših džematlija. Ono što raduje i obećava jeste da se u Fojnici ove godine rodio jako veliki broj naše djece. Šta drugo reći do : MAŠALLAH!!!

Posljednja izmjena: petak, 28 oktobar 2016 07:36