45. Najteža iskušenja su imali vjerovjesnici, a zatim njima slični dobri i pobožni ljudi. Čovjek podnosi udarce i nevolje prema snazi svoga vjerovanja. Ako mu je vjera čvrsta, iskušenje će biti teže, a ako mu je vjera slaba i površna, iskušenje će biti srazmjerno snazi njegovog vjerovanja.

POSJETE KOMUNALNOM, DOMU ZDRAVLJA I ŠTAMPARIJI

27. 10. 2016. godine glavni imam h. Edin ef. Rojo i predsjednik medžlisa i federalni zastupnik h. Ramiz Meša nastavili su svoje posjete ustanovama i preduzećima koji kroz svoj rad daju nesebičnu podršku MiZ - e Fojnica. Ovaj put posjetili su " Dom zdravlja", komunalno preduzeće " Šćona ", te poznatu fojničku " Štampariju ". Sve posjete su imale za cilj da se dosadašnja uspješna suradnja nastavi i ako Bog da da se ona dovede na jedan još veći nivo.