Najgori čovjek kod Allaha na sudnjem danu biće onaj koji svoj intimni odnos sa ženom drugima objelodanjuje.

MEVLUD ZA HANUME U ČARŠIJSKOJ DŽAMIJI

Posljednja izmjena: ponedjeljak, 16 januar 2023 11:18