226. Radi za ovaj svijet kao da ćeš vječno živjeti, a radi za onaj svijet kao da ćeš sutra umrijeti.

MEVLUD NA PROKOŠKOM JEZERU 2018.