834. Nije junak onaj koji ljude obara (u hrvanju), nego je junak ko sebe savlada u srdžbi.

TRIBINA " ZNAČAJ AHDNAME"