243. Nekima od stanovnika dženneta (raj) biće predočen džehennem (pakao), te će moći vidjeti stanovnike džehennema i pitati ih: "Šta je bilo uzrokom da dospijete u džehennem? Jer, tako nam Allaha, mi smo došli u džennet samo putem onoga što smo od vas naučili". A oni im rekoše: "Mi smo jedno govorili, a drugo radili".

UREĐENJE HAREMA U DŽEMATU ČARŠIJA

Odlukom Džematskog odbora džemata Čaršija ovih dana se intenzivno radilo na uređenju harema u ovom džematu. Uređeni su Porčin harem i harem kod Srednje džamije. Urađena je nova ograda, očišćeni su prilazi. Predsjednik Džematskog odbora Čaršijske džamije h. Tajib Pamić ne krije zadovoljstvo urađenim, te ističe da će se na ovaj način poslati jedna lijepa slika o nama turistima kojih je u našem gradu svake godine sve više,a što je još važnije ovaj potez će zadovoljiti naše džematlije koji svojim članarinama omogućuju da se izvede jedan ovakav projekat.. Ukupno je utrošeno oko 3500 KM, od toga 2400 KM na uređenje Srednjeg harema, dok se na Porčin harem potrošilo 1320 KM.

Posljednja izmjena: četvrtak, 17 novembar 2016 07:24
Više iz kategorije: « POSJETE .. TRIBINA »