243. Nekima od stanovnika dženneta (raj) biće predočen džehennem (pakao), te će moći vidjeti stanovnike džehennema i pitati ih: "Šta je bilo uzrokom da dospijete u džehennem? Jer, tako nam Allaha, mi smo došli u džennet samo putem onoga što smo od vas naučili". A oni im rekoše: "Mi smo jedno govorili, a drugo radili".

POSJETE ..

U okviru posjeta uspješnim fojničkim firmama i ustanovama, predsjednik MiZ - e Fojnica i federalni zastupnik h. Ramiz Meša je sa glavnim imamom h. Edin ef. Rojom 10. 11. 2016. godine ( četvrtak ) posjetio firme " Miam " vlasnika Halida Ramića, " Tašo komerc " vlasnika Nihada Mehtića, te " Šumarstvo " i novoizabranog upravnika g. Elvira Dugonju. Istaknuto je zadovoljstvo sa dosadašnjom suradnjom, sa nadom da će ona imati tendenciju rasta u narednom periodu.

Posljednja izmjena: srijeda, 16 novembar 2016 07:28