226. Radi za ovaj svijet kao da ćeš vječno živjeti, a radi za onaj svijet kao da ćeš sutra umrijeti.

NAJAVA REPORTAŽE NA MTV IGMAN..

26.05.2018. godine u subotu, u programu MTV Igman bit će emitovana reportaža sa postavljanja kamen - temeljca za novu zgradu vakufsko - administrativniog centra " Medresa" u Fojnici. Emisija će biti emitovana u 21 00.