921. Pravi je borac onaj koji uspijeva savladati svoje strasti.

Fejzić rođ Lipovac Zejna