14. Allahu najdraže djelo je čuvanje jezika.

Durić rođ. Košpo Sabiha