872. Ono, što ti dušu tišti, ostavi.

Durić rođ. Košpo Sabiha