947. Ko je žurio, pogriješio je.

Durić rođ. Košpo Sabiha