240. Najbolja je ona hrana koju ste sami zaradili.

Klisura (rođ. Turko) Hatidža