248. Trećina patnji u grobu ispaštaće se zbog prenošenja tuđih riječi.

Klisura (rođ. Turko) Hatidža