Najgori čovjek kod Allaha na sudnjem danu biće onaj koji svoj intimni odnos sa ženom drugima objelodanjuje.

Klisura (rođ. Turko) Hatidža