8. Smirenost je od Allaha (Oca Nebeskog), žurba je od šejtana.

Imamović (rođ. Sikirić) Saliha