Allah kaže: "Odmoli molitvu radi sjećanja i spominjanja mene."

Imamović (rođ. Sikirić) Saliha