309. Uzvišeni Allah prezire onoga koji pred svojom braćom pokazuje namršteno lice.

Imamović (rođ. Sikirić) Saliha