605. Šutnja je mudrost, ali je malo onih koji je praktikuju.

Imamović (rođ. Sikirić) Saliha