314. Uzvišeni Allah voli dobrotu i blagost u svakom poslu.

Pašić (Huse) Mustafa