947. Ko je žurio, pogriješio je.

Pašić (Huse) Mustafa