240. Najbolja je ona hrana koju ste sami zaradili.

Čelebić (Asima) Nisvet