248. Trećina patnji u grobu ispaštaće se zbog prenošenja tuđih riječi.

Čelebić (Asima) Nisvet