65. Najbolje vjerovanje je znati da je Allah uz tebe, gdje god se ti nalazio.

Čelebić (Asima) Nisvet