22. Želi ljudima ono što želiš sebi.

Čelebić (Asima) Nisvet