1089. Nemojte se diviti poslu radnika dok ne vidite kakav će mu biti kraj.

Merdžanić (rođ. Softić) Safeta