947. Ko je žurio, pogriješio je.

Merdžanić (rođ. Softić) Safeta