314. Uzvišeni Allah voli dobrotu i blagost u svakom poslu.

TRIBINA " ZNAČAJ AHDNAME"