921. Pravi je borac onaj koji uspijeva savladati svoje strasti.

TRIBINA " ZNAČAJ AHDNAME"